Temat: brak możliwości przeglądnięcia strony epromak
Witam, mam problem z zalogowaniem się do strony https://www.supermakler.pkobp.pl/ pojawia się komunikat ''Wersja przeglądarki nie pozwala na zalogowanie. Zapoznaj się z informacjami technicznymi''. Rozumiem że mam coś źle poustawiane w opcjach bezpieczeństwo lub gdzieś indziej co uniemożliwia przeglądnięcie strony. Działam na Mozilla 3.6.3 z Explorera nie korzystam w ogóle (na nim normalnie działa) będę wdzięczny za wskazówki.
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=594394



Temat: Pomóżcie usunąć wirusy !
Dziękuję za pomoc !!! Chyba wszystko działa dobrze, ale załączam wypis z hijaka. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 19:32:55, on 2005-07-29 Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Borland\Interbase\bin\ibguard.exe C:\PROGRA~1\MCAFEE.COM\PERSON~1\MPFSERVICE.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Borland\Interbase\bin\ibserver.exe C:\PROGRA~1\MCAFEE.COM\PERSON~1\MPFTRAY.EXE C:\PROGRA~1\MCAFEE.COM\PERSON~1\MPFAGENT.EXE C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe c:\program files\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe C:\PROGRA~1\WinZip\winzip32.exe C:\DOCUME~1\Tomek\USTAWI~1\Temp\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =Łącza O3 - Toolbar:&Radio -{8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467}- C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run:[NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run:[WinampAgent]"C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe" O4 - HKLM\..\Run:[MPFExe] C:\PROGRA~1\MCAFEE.COM\PERSON~1\MPFTRAY.EXE O4 - HKLM\..\Run:[MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe O4 - HKLM\..\Run:[MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run:[SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe O4 - HKCU\..\Run:[CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk =? O9 - Extra button: Related -{c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a}- C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links -{c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a}- C:\WINDOWS\web\related.htm O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF:{4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21}(McAfee.com Operating System Class)- http://download.mcafee.com/molbin/shared/m...90/mcinsctl.cab O16 - DPF:{AFD8ED36-EA54-11D6-AC3F-00105ADCF632}(Ntw4 Control)-https://www.supermakler.pkobp.pl/res/ntw4.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{173ED1F7-AE12-4540-A489-87561677C520}: NameServer = 194.204.152.34,192.168.2.1 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8F9DDE93-1314-4747-BFFD-F925E2A41087}: NameServer = 194.204.159.1,212.85.112.32 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{173ED1F7-AE12-4540-A489-87561677C520}: NameServer = 194.204.152.34,192.168.2.1 O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{173ED1F7-AE12-4540-A489-87561677C520}: NameServer = 194.204.152.34,192.168.2.1 O23 - Service: InterBase Guardian (InterBaseGuardian)- Inprise Corporation - C:\Program Files\Borland\Interbase\bin\ibguard.exe O23 - Service: InterBase Server (InterBaseServer)- Inprise Corporation - C:\Program Files\Borland\Interbase\bin\ibserver.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe)- McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService)- McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\MCAFEE.COM\PERSON~1\MPFSERVICE.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc)- NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
Źródło: searchengines.pl/index.php?showtopic=42691


Temat: komp non stop wysyła spam
1. hijack log: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 11:03:42, on 2006-10-15 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Common Files\YDP\UserAccessManager\useraccess.exe C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I3T1.EXE C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\!!!! OLD DYSK !!!\!!! Sterowniki\!! Na virusy !!\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/ O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class -{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}- C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class -{E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A}- C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll O4 - HKLM\..\Run:[NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run:[DAEMON Tools-1033]"C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe"-lang 1033 O4 - HKLM\..\Run:[EPSON Stylus C45 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I3T1.EXE /P23 "EPSON Stylus C45 Series"/O6 "USB001"/M "Stylus C45" O4 - HKLM\..\Run:[WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe O4 - HKLM\..\Run:[NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run:[NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run:[avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM\..\Run:[!AVG Anti-Spyware]"C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe"/minimized O4 - HKCU\..\Run:[CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run:[Gadu-Gadu]"C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe"/tray O4 - HKCU\..\Run:[WinMedia] C:\361101032253584.exe O4 - Global Startup: Aktywacja Testera.lnk = C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button:(no name)-{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}- C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console -{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}- C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll O16 - DPF:{AFD8ED36-EA54-11D6-AC3F-00105ADCF632}(Ntw4 Control)-https://www.supermakler.pkobp.pl/res/ntw4.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2664FD84-A621-4853-8E61-CDAB3FC12A45}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200 O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv)- Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe"/service (file missing) O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe"/service (file missing) O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s.- C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe O23 - Service: Command Service (cmdService)- Unknown owner - C:\WINDOWS\cGF3ZWw\command.exe (file missing) O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc)- NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Securom User Access for Windows 2000 and Windows XP a technology by Sony DADC (UserAccess)- Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\YDP\UserAccessManager\useraccess.exe 2. Z LM2Fix CODE
Źródło: searchengines.pl/index.php?showtopic=76320





2BJORDANIA 2B22MAPA SAMOCHODOWA22
odczyt ird i boxkey w sagem isd 3275
najnowszy winap do sciogniecia
kohraba
ustawy odnośnie odszkodowań dla dzieci
pompa wspomagania passat b3 budowa
mariposahd.tv
500gb Fifa
ciagnik k700
kredyty gotówkowe dla zadłużonych kraków
sprzedaż akumulatorów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  https//www.supermakler.pkobp.pl
uroda-wlosy

http;//tid.republika. pl/tid-instrukcja.pdf instrucja opel Astra 3

http://mmcp.pl/mmcp/c

Http mmcp era pl mmcp c

http://programosy.pl/program,emule.html

http://nubira.autokacik.pl/lektury/egr/egr.html

http ad26 republika pl si9c5i982ownik do angielskiego turystyka i hotelarstwo shtml

http sz58 republika pl kalendarzyk dni pi9c5i982odne i niepi9c5i982odne shtml

http ad26 republika pl pks kraki9c3i9b3w zamoi9c5i99bi9c4i987 shtml

http ul11 republika pl oferty pracy busko shtml

http://glejak.pl/forum/viewtopic.php?f=10&t=1732