Temat: brak możliwości przeglądnięcia strony epromak
Witam, mam problem z zalogowaniem się do strony https://www.supermakler.pkobp.pl/ pojawia się komunikat ''Wersja przeglądarki nie pozwala na zalogowanie. Zapoznaj się z informacjami technicznymi''. Rozumiem że mam coś źle poustawiane w opcjach bezpieczeństwo lub gdzieś indziej co uniemożliwia przeglądnięcie strony. Działam na Mozilla 3.6.3 z Explorera nie korzystam w ogóle (na nim normalnie działa) będę wdzięczny za wskazówki.
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=594394Temat: Pomóżcie usunąć wirusy !
Dziękuję za pomoc !!! Chyba wszystko działa dobrze, ale załączam wypis z hijaka. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 19:32:55, on 2005-07-29 Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Borland\Interbase\bin\ibguard.exe C:\PROGRA~1\MCAFEE.COM\PERSON~1\MPFSERVICE.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Borland\Interbase\bin\ibserver.exe C:\PROGRA~1\MCAFEE.COM\PERSON~1\MPFTRAY.EXE C:\PROGRA~1\MCAFEE.COM\PERSON~1\MPFAGENT.EXE C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe c:\program files\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe C:\PROGRA~1\WinZip\winzip32.exe C:\DOCUME~1\Tomek\USTAWI~1\Temp\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =Łącza O3 - Toolbar:&Radio -{8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467}- C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run:[NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run:[WinampAgent]"C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe" O4 - HKLM\..\Run:[MPFExe] C:\PROGRA~1\MCAFEE.COM\PERSON~1\MPFTRAY.EXE O4 - HKLM\..\Run:[MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe O4 - HKLM\..\Run:[MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run:[SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe O4 - HKCU\..\Run:[CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk =? O9 - Extra button: Related -{c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a}- C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links -{c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a}- C:\WINDOWS\web\related.htm O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF:{4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21}(McAfee.com Operating System Class)- http://download.mcafee.com/molbin/shared/m...90/mcinsctl.cab O16 - DPF:{AFD8ED36-EA54-11D6-AC3F-00105ADCF632}(Ntw4 Control)-https://www.supermakler.pkobp.pl/res/ntw4.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{173ED1F7-AE12-4540-A489-87561677C520}: NameServer = 194.204.152.34,192.168.2.1 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8F9DDE93-1314-4747-BFFD-F925E2A41087}: NameServer = 194.204.159.1,212.85.112.32 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{173ED1F7-AE12-4540-A489-87561677C520}: NameServer = 194.204.152.34,192.168.2.1 O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{173ED1F7-AE12-4540-A489-87561677C520}: NameServer = 194.204.152.34,192.168.2.1 O23 - Service: InterBase Guardian (InterBaseGuardian)- Inprise Corporation - C:\Program Files\Borland\Interbase\bin\ibguard.exe O23 - Service: InterBase Server (InterBaseServer)- Inprise Corporation - C:\Program Files\Borland\Interbase\bin\ibserver.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe)- McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService)- McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\MCAFEE.COM\PERSON~1\MPFSERVICE.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc)- NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
Źródło: searchengines.pl/index.php?showtopic=42691


Temat: komp non stop wysyła spam
1. hijack log: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 11:03:42, on 2006-10-15 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Common Files\YDP\UserAccessManager\useraccess.exe C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I3T1.EXE C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\!!!! OLD DYSK !!!\!!! Sterowniki\!! Na virusy !!\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/ O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class -{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}- C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class -{E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A}- C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll O4 - HKLM\..\Run:[NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run:[DAEMON Tools-1033]"C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe"-lang 1033 O4 - HKLM\..\Run:[EPSON Stylus C45 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I3T1.EXE /P23 "EPSON Stylus C45 Series"/O6 "USB001"/M "Stylus C45" O4 - HKLM\..\Run:[WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe O4 - HKLM\..\Run:[NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run:[NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run:[avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM\..\Run:[!AVG Anti-Spyware]"C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe"/minimized O4 - HKCU\..\Run:[CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run:[Gadu-Gadu]"C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe"/tray O4 - HKCU\..\Run:[WinMedia] C:\361101032253584.exe O4 - Global Startup: Aktywacja Testera.lnk = C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button:(no name)-{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}- C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console -{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}- C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll O16 - DPF:{AFD8ED36-EA54-11D6-AC3F-00105ADCF632}(Ntw4 Control)-https://www.supermakler.pkobp.pl/res/ntw4.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2664FD84-A621-4853-8E61-CDAB3FC12A45}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200 O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv)- Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe"/service (file missing) O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe"/service (file missing) O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s.- C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe O23 - Service: Command Service (cmdService)- Unknown owner - C:\WINDOWS\cGF3ZWw\command.exe (file missing) O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc)- NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Securom User Access for Windows 2000 and Windows XP a technology by Sony DADC (UserAccess)- Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\YDP\UserAccessManager\useraccess.exe 2. Z LM2Fix CODE
Źródło: searchengines.pl/index.php?showtopic=76320

goodies light 450g
tarcza tnaca a24r
gry java 3 zł
cmi8738 mandriva
www rozklady jazdy pl
anglistyka sosnowiec
arthrotec forte bez recepty ?
Link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  https//www.supermakler.pkobp.pl
uroda-wlosy

http;//tid.republika. pl/tid-instrukcja.pdf instrucja opel Astra 3

http://mmcp.pl/mmcp/c

Http mmcp era pl mmcp c

http://programosy.pl/program,emule.html

http://nubira.autokacik.pl/lektury/egr/egr.html

http ad26 republika pl si9c5i982ownik do angielskiego turystyka i hotelarstwo shtml

http sz58 republika pl kalendarzyk dni pi9c5i982odne i niepi9c5i982odne shtml

http ad26 republika pl pks kraki9c3i9b3w zamoi9c5i99bi9c4i987 shtml

http ul11 republika pl oferty pracy busko shtml

http://glejak.pl/forum/viewtopic.php?f=10&t=1732